Kto upilnuje samych strażników, czyli o...

03.07.2020

Polskie problemy z GBER czyli kazus spół...

22.06.2020

Koronawirus a projekty unijne

17.03.2020

1/2
Please reload

03.07.2020

W dniu 25 czerwca bieżącego roku na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a dokładniej w zakładce poświęconej tematyce pomocy publicznej w kontekście COVID-19, pojawił się nowy dokument – Wyjaśnienia w zakresie Tarczy finansowej PFR dla MŚP (1) (Wyjaśnienia). Zarówno moment publikacji Wyjaśni...

22.06.2020

W ostatnim czasie, na portalu Prawo.pl, miałem przyjemność zabrać głos w temacie Tarczy finansowej dla MŚP. W swoim artykule zwróciłem uwagę na problematyczną z punktu widzenia prawa pomocy publicznej praktykę polegającą na modyfikowaniu założeń programów pomocowych zatwierdzonych w drodze decyzji Komisj...

09.03.2020

Prawo pomocy publicznej oddziałuje na wiele sfer aktywności Państw Członkowskich. Jedną z nich jest także prawo podatkowe, w tym również podatki bezpośrednie. Oczywiście na obecnym etapie rozwoju prawa Unii podatki bezpośrednie należą do kompetencji państw członkowskich. Nie oznacza to jednak, że Państwa...

09.01.2020

W dzisiejszym wpisie chciałbym zwrócić waszą uwagą na podejście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zagadnienia efektu zachęty. Okazją do tego jest sprawa Eesti Pagar, która wśród szeregu ważnych i interesujących kwestii porusza właśnie  zagadnienie w jaki sposób należy oceniać czy doszło do n...

01.07.2019

Prawo pomocy publicznej operuje różnymi terminami przedawnienia roszczeń. W przypadku  gdy działania w danej sprawie podejmuje Komisja Europejska termin przedawnienia wynosi 10 lat – wynika to wprost z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2015/1589[1]. Problem pojawia się jednak, gdy poszukujemy odpowiedzi na p...

24.06.2019

Wstęp

Prawo pomocy publicznej znajduje zastosowanie w wielu obszarach aktywności jednostek samorządu terytorialnego. W tym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na ryzyko wystąpienia pomocy publicznej w obszarze oświetlenia ulicznego. Impulsem do podjęcia akurat tego tematu była jedna z ostatnich decyzji Urzędu...

17.06.2019

Jedną z podstawowych zasad wydatkowania środków z funduszy unijnych stanowi zasada zgodności. Dla obecnego okresu programowania ujęta jest ona w art. 6 rozporządzenia 1303/2013 i przewiduje, że operacje wspierane z funduszy unijnych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego odnoszą...

10.06.2019

Bezpośrednimi adresatami przepisów prawa pomocy publicznej są Państwa Członkowskie, a dokładniej zarówno  samo Państwo, jak i wszelkie podmioty, co do których dane Państwo jest w stanie wywierać dominujący wpływ. Na mocy przepisów prawa unijnego wszystkie te podmioty są obowiązane weryfikować, czy planow...

03.06.2019

Jedną z unikalnych cech unijnego prawa konkurencji jest posiadanie oprócz reguł skierowanych do przedsiębiorstw także norm adresowanych do Państw Członkowskich. Próbując rzecz ująć graficznie, przykładowy schemat unijnych reguł konkurencji  wyglądałby następująco:

Konieczność posiadania prawa po...

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon