Kto upilnuje samych strażników, czyli o...

03.07.2020

Polskie problemy z GBER czyli kazus spół...

22.06.2020

Koronawirus a projekty unijne

17.03.2020

1/2
Please reload

22.06.2020

W ostatnim czasie, na portalu Prawo.pl, miałem przyjemność zabrać głos w temacie Tarczy finansowej dla MŚP. W swoim artykule zwróciłem uwagę na problematyczną z punktu widzenia prawa pomocy publicznej praktykę polegającą na modyfikowaniu założeń programów pomocowych zatwierdzonych w drodze decyzji Komisj...

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywołuje wiele negatywnych reperkusji. Do obszarów dotkniętych konsekwencjami koronawirusa należą także projekty finansowane z funduszy unijnych. Nieosiągnięcie wskaźników, brak realizacji zadań w projekcie, możliwość nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikow...

17.06.2019

Jedną z podstawowych zasad wydatkowania środków z funduszy unijnych stanowi zasada zgodności. Dla obecnego okresu programowania ujęta jest ona w art. 6 rozporządzenia 1303/2013 i przewiduje, że operacje wspierane z funduszy unijnych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego odnoszą...

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon