Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Terminy przedawnienia w prawie pomocy pu...

01.07.2019

Najciemniej pod latarnią?

24.06.2019

O pomocy publicznej z perspektywy ETO

17.06.2019

1/2
Please reload

01.07.2019

Prawo pomocy publicznej operuje różnymi terminami przedawnienia roszczeń. W przypadku  gdy działania w danej sprawie podejmuje Komisja Europejska termin przedawnienia wynosi 10 lat – wynika to wprost z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2015/1589[1]. Problem pojawia się jednak, gdy poszukujemy odpowiedzi na p...

24.06.2019

Wstęp

Prawo pomocy publicznej znajduje zastosowanie w wielu obszarach aktywności jednostek samorządu terytorialnego. W tym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na ryzyko wystąpienia pomocy publicznej w obszarze oświetlenia ulicznego. Impulsem do podjęcia akurat tego tematu była jedna z ostatnich decyzji Urzędu...

17.06.2019

Jedną z podstawowych zasad wydatkowania środków z funduszy unijnych stanowi zasada zgodności. Dla obecnego okresu programowania ujęta jest ona w art. 6 rozporządzenia 1303/2013 i przewiduje, że operacje wspierane z funduszy unijnych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego odnoszą...

10.06.2019

Bezpośrednimi adresatami przepisów prawa pomocy publicznej są Państwa Członkowskie, a dokładniej zarówno  samo Państwo, jak i wszelkie podmioty, co do których dane Państwo jest w stanie wywierać dominujący wpływ. Na mocy przepisów prawa unijnego wszystkie te podmioty są obowiązane weryfikować, czy planow...

03.06.2019

Jedną z unikalnych cech unijnego prawa konkurencji jest posiadanie oprócz reguł skierowanych do przedsiębiorstw także norm adresowanych do Państw Członkowskich. Próbując rzecz ująć graficznie, przykładowy schemat unijnych reguł konkurencji  wyglądałby następująco:

Konieczność posiadania prawa po...

Please reload